Dzisiaj jest: 28 Listopad 2015 Imieniny: Grzegorza i Zdzisława
Strona główna / Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Wójt Gminy Nędza wspiera realizację zadań na terenie Gminy w zakresie: 


Zadania te realizują stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nędza


I. Realizacją zadań w zakresie „ Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” zajmują się cztery Ludowe Kluby Sportowe:

 1. LKS „SPARTA” Babice 
 2. LKS „ZGODA” Zawada Książęca
 3. LKS Górki Śląskie 
 4. LKS „BATEREX” Nędza


Kluby te działają w formie stowarzyszeń. Wykonywanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności polega na:

 1. organizacji i koordynowaniu zajęć , treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy, udział w współzawodnictwie sportowym oraz godne reprezentowanie Gminy i stałe poprawianie warunków uprawiania sportu poprzez:
  • zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży oraz korzystanie z  obiektów i urządzeń specjalistycznych;
  •  przejazdy na zawody sportowe ;
  • koszty opłat trenera dzieci i młodzieży, opłat związanych z licencją na prowadzenie rozgrywek sportowych, opłat sędziowskich , zgłoszeń  zawodników w PZPN oraz ich ubezpieczenie, badania lekarskie i składki  członkowskie;
  • zakup materiałów opatrunkowych i lekarstw;
  • zakup podstawowych środków do utrzymania czystości (strojów, butów piłkarskich ); 
 2. utrzymanie obiektów sportowych :
  • utrzymanie płyty boiska ( wałowanie, koszenie trawy, zakup wapna, trawy, paliwa , oleju do kosiarki , bieżące remonty kosiarki) ;
  • zakup art. przemysłowych do drobnych remontów części zewnętrznych  obiektów sportowych, szatni;
  • bieżące utrzymanie ( zakup wody, usług w zakresie telekomunikacji, zakup  środków czystości potrzebnych do utrzymania pomieszczeń użytkowanych  przez trenera, sędziów, szatni i sanitariatów );
 3. organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej o charakterze ponadgminnym, z  uwzględnieniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;


II. Realizacją zadania w zakresie „ Ochrony i promocji zdrowia” zajmuje się CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ.

 1. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Gminie Nędza w szczególności polega na :
  • zapewnieniu opieki pielęgniarskiej nad chorymi, samotnymi i starszymi w  miejscu ich zamieszkania;
  • zapewnieniu opieki pielęgniarskiej i socjalnej nad pacjentem i jego rodziną;
  • wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych;
  • szkoleniu z zakresu promocji zdrowia, opieki nad pacjentem obłożnie chorym;
  • usprawnieniu ruchowym osób po przebytych złamaniach, urazach, udarach itp.;
  • współpracy z lekarzem rodzinnym, osobami i instytucjami działającymi w  ramach systemu opieki nad zdrowiem społeczeństwa;


III. Realizacją zadania w zakresie „ Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” zajmują się stowarzyszenia:

 1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
 2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin
 3. Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4. STOWARZYSZENIE „SUMINA” Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska


Zadania polegają na organizacji przedsięwzięć wspierających propagowanie tradycji i kultury regionalnej, a w szczególności:

Projektowanie stron:Projektowanie stron IntraCOM